Lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. § 4

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 218 af 23. april 1986,
jf. lovbekendtgørelse nr. 330 af 29. marts 2014

Kirkers overgang til selveje
§ 4

Den, der ejer en kirke, eller den, der ejer afløsningssummen for kirketienden, jf. § 1, stk. 2, kan kræve, at kirken overgår til selveje, såfremt

  • 1) kirken afleveres i forsvarlig stand,

  • 2) kirken er gældfri, og

  • 3) kirkens indtægter, jorder, kapitaler m.v. overgår sammen med kirken.