Lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. § 25

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 218 af 23. april 1986,
jf. lovbekendtgørelse nr. 330 af 29. marts 2014

§ 25

Loven træder i kraft den 1. juli 1986.

Stk. 2 Følgende lovbestemmelser ophæves:

  • 1) Lov om kirkers brug, sognebåndsløsning m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 151 af 30. maj 1961, bortset fra §§ 8-11.

  • 2) Lov om kirkers bestyrelse m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 318 af 26. juni 1970.

  • 3) Lov nr. 100 af 15. maj 1903 om afløsning af tienden.

  • 4) Lov nr. 129 af 4. april 1928 om afløsning af tienden i de sønderjyske landsdele.