Lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. § 1

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 218 af 23. april 1986,
jf. lovbekendtgørelse nr. 330 af 29. marts 2014

§ 1

Selvejende kirker bestyres af menighedsrådet.

Stk. 2 Andre kirker bestyres af den, der ejer kirken, eller den, der ejer afløsningssummen for kirketienden.

Stk. 3 For bestyrelsen af valgmenighedskirker gælder reglerne i lov om valgmenigheder.

Stk. 4 Ejes en kirkegård af flere kirker i fællesskab, udfærdiges en vedtægt med regler for kirkegårdens bestyrelse. Vedtægten godkendes af provstiudvalget.