Lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. Kapitel 3

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 218 af 23. april 1986,
jf. lovbekendtgørelse nr. 330 af 29. marts 2014

Kapitel 3 Kirkelig betjening af folkekirkens menigheder
§§ 20-22

(Ophævet)