14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om beskyttelse af gravfreden ved vraget efter passagerskibet »m/s estonia« § 3:

Til § 3
Efter § 3 straffes den, som forsætligt overtræder forbudet mod dykning og anden undervandsvirksomhed i § 2, stk. 1, med bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder. Som det fremgår, omfatter bestemmelsen alene forsætlige forhold, jf. herved straffelovens § 19.Strafferammen i § 3 svarer til straffelove...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.