Lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger § 8

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 231 af 02. april 2003,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1837 af 21. september 2021

§ 8

Medlemmets andel af foreningens indkomst medregnes som indkomst fra de kilder, der indgår i foreningens indkomstopgørelse.

Stk. 2 Ligningslovens §§ 16 A og 16 B finder ikke anvendelse på udbetalinger fra foreningen til medlemmet, jf. dog § 14 a.