14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1246 af 19. November 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Fortjeneste og tab i forbindelse med nye indskud
Fortjeneste eller tab, der opstår på et medlems indskud ved optagelse af nye medlemmer eller andre nye indskud, anses ikke for realiseret på dette tidspunkt. Fortjeneste eller tab indgår i stedet i opgørelsen af urealiseret fortjeneste eller tab, jf. § 12.

•••

Stk. 2 Hvis foreningen afstår aktiver, som et medlem har erhvervet en andelsret til gennem sit indskud, beskattes medlemmet af indskuddets andel af foreningens fortjeneste og tab på de pågældende aktiver, jf. § 11, som om de pågældende aktiver var erhvervet på tidspunktet for indskuddet.

•••

Stk. 3 Når aktiverne direkte eller indirekte er erhvervet fra et tidligere indskud foretaget af samme medlem, anses de dog for erhvervet på det tidspunkt, hvor de ansås for erhvervet fra det tidligere indskud. Koncernforbundne medlemmer, jf. kursgevinstlovens § 4, anses i denne sammenhæng for ét medlem. 1. pkt. gælder ikke for de aktiver, hvis urealiserede fortjenester og tab tidligere er behandlet som realiserede for medlemmet i forbindelse med hævning og lign.

•••
profile photo
Profilside