14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om bemyndigelse til optagelse af statslån § 1:

Det foreslås, at gældsmaksimummet i lov om bemyndigelse til optagelse af statslån forøges fra 950 mia. kr. til 2.000 mia. kr.Det foreslåede gældsmaksimum på 2.000 mia. kr. skal forstås således, at det omfatter den til enhver tid værende restgæld. Gælden opgøres til nominel værdi. Såfremt markedsværdien af gælden overstiger det anførte gældsmaksimum...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.