14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om bemyndigelse til optagelse af statslån § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 849 af 22. juni 2010. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Finansministeren kan optage lån inden for et samlet gældsmaksimum på 2.000 mia. kr.

•••

Stk. 2 I gældsmaksimum efter stk. 1 indgår den til enhver tid værende restgæld efter statslån optaget i henhold til gældende love om bemyndigelse til optagelse af indenlandske statslån og statslån i udlandet.

•••

Stk. 3 I forbindelse med låntagningen og den løbende gældsforvaltning kan finansministeren opkøbe egne værdipapirer og indgå aftaler om bytte af rente- eller valutabetalingsstrømme (swapaftaler) og andre finansielle transaktioner.

•••
profile photo
Profilside