14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet § 54b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet og bygger på lov nr. 1705 af 27. december 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§54b Udgifter til udlændinge
Staten afholder efter reglerne i stk. 2 og 3 kommunens udgifter til et udenlandsk barn eller en ung udlænding, der har fået opholdstilladelse efter

•••

Stk. 2 Staten afholder fuldt ud udgifter til hjælp efter § 13, stk. 1, nr. 3-9, i de første 3 år efter datoen for opholdstilladelsen.

•••

Stk. 3 Uanset bestemmelserne i stk. 2 afholder staten en kommunes udgifter efter § 13, stk. 1, nr. 3-9, og §§ 14-17 til

  • 1) udlændinge, som inden 24 måneder efter datoen for opholdstilladelsen på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne anbringes i døgnophold på baggrund af en afgørelse fra Ungdomskriminalitetsnævnet, dog kun indtil den pågældende i en sammenhængende periode på 2 år har klaret sig selv, og

  • 2) udlændinge, når tilladelsen er meddelt en mindreårig asylsøger, dog længst indtil modtageren fylder 18 år eller barnets forældre får lovligt ophold her i landet.

•••
profile photo
Profilside