Bøger, som nævner Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet § 31

Afgivelse af indstilling

- Side 292 -

...ungdomskriminalitet, hvis en sådan er udarbejdet– En redegørelse for, at betingelserne for adoption uden samtykke efter adoptionslovens § 9, stk. 2-4, er opfyldt– Oplysninger om barnets eller den unges holdning til den påtænkte adoption, jf. § 6, stk. 1 og 3– En redegørelse for kommunalbestyrelsens arbejde med og overvejelser om at hjemgive barnet eller den unge

Læs på Jurabibliotek