Bøger, som nævner Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet § 2

Strafferettens almindelige del (2. udg.)
Forfattere: Thomas Elholm og Trine Baumbach
Udgivelsesdato: 15. aug 2022
DJØF Forlag

Ungdomssanktion og Ungdomskriminalitetsnævn

- Side 504 -

...foranstaltning efter Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse ophører, når den unge fylder 18 år, eller når foranstaltningen er gennemført. 193 193. Jf. § 20, stk. 1, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (l 1705/2018). Se i sidstnævnte lovs forarbejder om samspillet med ungdomssanktionen, lovforslagets almindelige bemærkninger, pkt. 2.1.2.9.1 (l 1705/2018).

Læs på Jurabibliotek