Bøger, som nævner Autorisationsloven § 9b

Sundhedsret (5. udg.)
Forfattere: Helle Bødker Madsen
Udgivelsesdato: 16. aug 2021
DJØF Forlag

Straksforbud

- Side 102 -

...af manglende egnethed, jf. § 7, nr. 1 og 2, eller alvorlig eller gentagen kritisabel faglig virksomhed. Om farekriteriet henvises til afsnit 5.2 om uegnethed til afsnit 5.2.1, og om »alvorlig eller gentagen kritisabel virksomhed« henvises til 6.2. Forbuddet skal efter § 9 b, stk. 3, meddeles for en nærmere angiven kortere periode, som kan forlænges.

Læs på Jurabibliotek