Bøger, som nævner Autorisationsloven § 9a

Sundhed og Jura (3. udg.)
Forfattere: Mette Hartlev, Peter Jakobsen og Katharina Ó Cathaoir
Udgivelsesdato: 15. aug 2022
DJØF Forlag

Fratagelse af autorisationen på initiativ af Styrelsen for Patientsikkerhed

- Side 140 -

...f.eks. vedrøre en pligt til at lade sig underkaste kontrolforanstaltninger. Ved manglende overholdelse af vilkåret, genoptages autorisationsfratagelsessagen, jf. § 9 a, stk. 2. Muligheden for at træffe afgørelse med vilkår, foreligger ikke i sager, hvor det er sundhedspersonens faglige virke, jf. § 7, nr. 3, som begrunder autorisationsfratagelsessagen.

Læs på Jurabibliotek