Bøger, som nævner Autorisationsloven § 9

Virksomhedsindskrænkning

- Side 135 -

...det er nødvendigt for at oplyse sagen tilstrækkeligt. Man kan ligeledes foretage en midlertidig virksomhedsindskrænkning, hvis den autoriserede person ikke vil medvirke til sagens oplysninger, jf. § 6, stk. 1, eller hvis vedkommende ikke vil medvirke til gennemførelse af tilsyn eller overtræder et påbud udstedt i medfør af § 10 a, jf. § 9, stk. 4.

Læs på JurabibliotekFratagelse af autorisationen på initiativ af Styrelsen for Patientsikkerhed

- Side 142 -

...forslaget til lov nr. 656 af 8. juni 2016 (L 184/2015). Man kan ligeledes foretage en midlertidig autorisationsfratagelse, hvis den autoriserede person ikke vil medvirke til sagens oplysninger, jf. § 6, stk. 1, eller hvis vedkommende ikke vil medvirke til gennemførelse af tilsyn eller overtræder et påbud udstedt i medfør af § 10 a, jf. § 9, stk. 4.

Læs på Jurabibliotek