Bøger, som nævner Autorisationsloven § 87

Alternativ behandling

- Side 140 -

...smitsom sygdom også andre), kan den alternative behandler straffes efter autorisationslovens § 87. Det er ikke en formildende omstændighed, at vedkommende ikke forstod, at der forelå fare. Faren kan både bero på, at behandlingen er farlig, og på, at en person, der lider af en farlig sygdom, afholdes fra at søge lægehjælp i rette tid og dermed udsættes

Læs på Jurabibliotek