Bøger, som nævner Autorisationsloven § 82

Sundhed og Jura (3. udg.)
Forfattere: Mette Hartlev, Peter Jakobsen og Katharina Ó Cathaoir
Udgivelsesdato: 15. aug 2022
DJØF Forlag

Lægeerklæringer

- Side 167 -

En autoriseret sundhedsperson er i øvrigt forpligtet til efter anmodning fra en offentlig myndighed at afgive erklæring om sundhedsmæssige forhold vedrørende en person, der søger eller får offentlig hjælp. Denne pligt er sanktioneret ved straf, jf. autorisationslovens § 82.

Læs på JurabibliotekOplysnings- og indberetningspligt

- Side 168 -

...oplysningspligter (retssikkerhedsloven). gælder pligten til at give oplysninger til f.eks. Disciplinærnævnet ikke, hvis der er konkret mistanke om, at sundhedspersonen har begået en lovovertrædelse, der kan medføre straf, f.eks. for overtrædelse af autorisationslovens § 21 om journalføringspligt eller § 75 om grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed.

Læs på Jurabibliotek