Bøger, som nævner Autorisationsloven § 82

Oplysnings- og indberetningspligt

- Side 127 -

...jf. autorisationslovens § 82. § 19 er – lidt overraskende – blevet forstået som en hjemmel til at fastsætte regler om indberetnings- og anmeldelsespligt. Som et eksempel på regler udstedt efter §§ 19 og 82 kan nævnes bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Cancerregisteret af kræftsygdomme m.v. 19 19. Bekendtgørelse nr. 1049 af 12. august 2018. Au-

Læs på JurabibliotekAfgivelse af erklæringer

- Side 130 -

...forulykkede, pålægges autoriserede sundhedspersoner at afgive erklæringer til offentlig brug. Bestemmelsen, der må ses i sammenhæng med sundhedslovens § 43, stk. 2, nr. 1, indebærer alene en pligt til at give patientoplysninger, der allerede foreligger. Tilsidesættelse af oplysningspligten efter § 20, stk. 2, straffes med bøde, jf. autorisationslovens § 82.

Læs på Jurabibliotek