Bøger, som nævner Autorisationsloven § 81a

Mod og mening (1. udg.)
Forfattere: Hanne Marie Motzfeldt, Sten Schaumburg-Müller, Rikke Gottrup og Kim Østergaard
Udgivelsesdato: 12. sep 2016
DJØF Forlag

Rækkevidden af princippet om automatisk anerkendelse

- Side 283 -

...omhandler alene anerkendelsen af erhvervskvalifikationer. Det er herefter ikke i strid med direktivet, at sundhedspersoner, der har fået autorisationsbevis efter reglerne om automatisk anerkendelse, kan fratages autorisationen efter de almindelige regler i autorisationslovens §§ 7-9 for forhold begået i værtslandet. Tvivlen beror derimod på, om det også

Læs på Jurabibliotek