Autorisationsloven § 7a

Denne konsoliderede version af autorisationsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Lov nr. 451 af 22. maj 2006,
jf. lovbekendtgørelse nr. 122 af 24. januar 2023,
som ændret ved lov nr. 737 af 13. juni 2023, lov nr. 739 af 13. juni 2023 og lov nr. 1778 af 28. december 2023

§ 7a

En autoriseret sundhedsperson kan fratages autorisationen efter § 11, hvis den pågældende

  • 1) ikke afgiver de i § 6, stk. 1, omtalte oplysninger til gennemførelse af tilsynet og ikke medvirker ved tilsyn efter Styrelsen for Patientsikkerheds nærmere anvisninger,

  • 2) ikke overholder en dom eller afgørelse i medfør af § 8 eller § 8 a,

  • 3) overtræder en afgørelse efter § 9, stk. 1 eller 2,

  • 4) overtræder et forbud udstedt i medfør af § 9 b, stk. 1,

  • 5) overtræder et påbud udstedt i medfør af § 10, stk. 1, eller § 10 a eller

  • 6) overtræder en afgørelse om suspension udstedt i medfør af § 10 c, stk. 1.