Bøger, som nævner Autorisationsloven § 78

Titelbeskyttelse

- Side 123 -

...»registreret alternativ behandler« skal man være medlem af en godkendt forening og endvidere have fået foreningens tilladelse til at anvende betegnelsen. Personer, som uden at opfylde disse krav betegner sig som registreret alternativ behandler, kan straffes med bøde, jf. § 3 i lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere.

Læs på JurabibliotekTildeling af autorisation

- Side 126 -

...sit område. Ud over disse grundlæggende betingelser kan der være særlige krav for de enkelte grupper af sundhedspersoner. Læger skal således have aflagt lægeløftet, jf. autorisationslovens § 27, stk. 1, behandlerfarmaceuter og psykologer skal have en supplerende uddannelse, jf. autorisationslovens § 70e, stk. 1, og psykologlovens § 2, stk. 1, nr. 2.

Læs på JurabibliotekFratagelse af autorisationen på initiativ af Styrelsen for Patientsikkerhed

- Side 140 -

...udøvelse af sit hverv. Autorisationslovens § 7, nr. 1-2, omhandler de situationer, hvor det er sundhedspersonens fysiske tilstand, sygdom eller misbrug m.v., som er årsag til den potentielle fare. Hvis faren skyldes sundhedspersonens forsømmelighed i forbindelse med udøvelse af hvervet, reguleres autorisationsfratagelsen i autorisationslovens § 7, nr. 3.

Læs på Jurabibliotek