Bøger, som nævner Autorisationsloven § 76

Sundhed og Jura (3. udg.)
Forfattere: Mette Hartlev, Peter Jakobsen og Katharina Ó Cathaoir
Udgivelsesdato: 15. aug 2022
DJØF Forlag

Tildeling af autorisation

- Side 126 -

...sit område. Ud over disse grundlæggende betingelser kan der være særlige krav for de enkelte grupper af sundhedspersoner. Læger skal således have aflagt lægeløftet, jf. autorisationslovens § 27, stk. 1, behandlerfarmaceuter og psykologer skal have en supplerende uddannelse, jf. autorisationslovens § 70e, stk. 1, og psykologlovens § 2, stk. 1, nr. 2.

Læs på JurabibliotekVirksomhedsindskrænkning

- Side 136 -

...42 42. Se som eksempel TfK 2019.28/3, hvor en læge frivilligt havde indskrænket sit virksomhedsområde, således at han ikke kunne udføre omskæring af drenge. Han genoptog imidlertid omskæringerne uden at have fået tilladelse til det, og blev derfor idømt en både og fradømt retten til at udøve virksomhed som læge i 2 år, jf. autorisationslovens § 76.

Læs på JurabibliotekFratagelse af autorisationen på initiativ af Styrelsen for Patientsikkerhed

- Side 140 -

...udøvelse af sit hverv. Autorisationslovens § 7, nr. 1-2, omhandler de situationer, hvor det er sundhedspersonens fysiske tilstand, sygdom eller misbrug m.v., som er årsag til den potentielle fare. Hvis faren skyldes sundhedspersonens forsømmelighed i forbindelse med udøvelse af hvervet, reguleres autorisationsfratagelsen i autorisationslovens § 7, nr. 3.

Læs på Jurabibliotek