Bøger, som nævner Autorisationsloven § 76

Indledning

- Side 87 -

...forvaltningsloven, herunder partshøringspligten og begrundelsespligten, finder anvendelse. I mange tilfælde beror afgørelsen på en skønspræget vurdering, jf. til eksempel afgørelsen efter § 7, og de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, f.eks. saglighedskravet, lighedsgrundsætningen og proportionalitetsprincippet, har derfor selvstændig betydning.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 88 -

...være tilsluttet overenskomst med det offentlige. Dette betyder, at retten til at praktisere efter overenskomsten bortfalder, når autorisationen er frataget. Det er strafsanktioneret at fortsætte med at anvende en forbeholdt titel eller at udøve det pågældende erhverv i tilfælde, hvor autorisationen er frataget, jf. autorisationslovens §§ 76 og 78.

Læs på Jurabibliotek