Bøger, som nævner Autorisationsloven § 75

Tildeling af autorisation

- Side 126 -

...sit område. Ud over disse grundlæggende betingelser kan der være særlige krav for de enkelte grupper af sundhedspersoner. Læger skal således have aflagt lægeløftet, jf. autorisationslovens § 27, stk. 1, behandlerfarmaceuter og psykologer skal have en supplerende uddannelse, jf. autorisationslovens § 70e, stk. 1, og psykologlovens § 2, stk. 1, nr. 2.

Læs på JurabibliotekVirksomhedsindskrænkning

- Side 136 -

...for Tilsynsafgørelser og andre elementer af tillidspakken gennemføres. Ud over Ankenævnet for Tilsynsafgørelser oprettede man samtidig et Rådgivende udvalg for Tilsyn og et Fagligt Forum for Patientsikkerhed, med det formål at understøtte en ekstern rådgivning af Styrelsen for Patientsikkerhed, og derudover er journalføringsreglerne blevet revideret.

Læs på JurabibliotekFratagelse af autorisationen på initiativ af Styrelsen for Patientsikkerhed

- Side 140 -

...udøvelse af sit hverv. Autorisationslovens § 7, nr. 1-2, omhandler de situationer, hvor det er sundhedspersonens fysiske tilstand, sygdom eller misbrug m.v., som er årsag til den potentielle fare. Hvis faren skyldes sundhedspersonens forsømmelighed i forbindelse med udøvelse af hvervet, reguleres autorisationsfratagelsen i autorisationslovens § 7, nr. 3.

Læs på Jurabibliotek