Bøger, som nævner Autorisationsloven § 75

Disciplinærnævnets arbejdsform og reaktionsmuligheder mm.

- Side 507 -

...sundhedspersonen at være mere omhyggelig og samvittighedsfuld i sit fremtidige arbejde. Nævnet kan endvidere anmode anklagemyndigheden om at overveje at rejse tiltale, hvis nævnet finder, at der er begrundet mistanke om, at sundhedspersonen har gjort sig skyldig i grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed, jf. autorisationslovens § 75.

Læs på JurabibliotekOffentliggørelse af afgørelser (»Gabestokken«)

- Side 508 -

– afgørelser, hvor der er fundet grundlag for mistanke om, at sundhedspersonen har gjort sig skyldig i »grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed« efter autorisationslovens § 75,– afgørelser, hvor Disciplinærnævnet har udtrykt kritik med indskærpelse.– afgørelser, hvor samme sundhedsperson inden for 5 år er tildelt kritik tre gange.

Læs på Jurabibliotek