Bøger, som nævner Autorisationsloven § 75

Grader af uagtsomhed – simpel og grov

- Side 220 -

...autorisationslovens § 75 i forbindelse med behandlingen af en patient. Landsretten dømte efter tiltalen, mens Højesterets flertal (4 af 7 dommere) efter en samlet vurdering fandt, at lægens adfærd ikke kunne betegnes som en grovere forsømmelse eller skødesløshed i autorisationsloven § 75’s forstand i forbindelse med behandling af patienten. Frifindelse.

Læs på Jurabibliotek