Bøger, som nævner Autorisationsloven § 75

Indledning

- Side 87 -

...forvaltningsloven, herunder partshøringspligten og begrundelsespligten, finder anvendelse. I mange tilfælde beror afgørelsen på en skønspræget vurdering, jf. til eksempel afgørelsen efter § 7, og de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, f.eks. saglighedskravet, lighedsgrundsætningen og proportionalitetsprincippet, har derfor selvstændig betydning.

Læs på Jurabibliotek