Bøger, som nævner Autorisationsloven § 75

Rækkevidden af princippet om automatisk anerkendelse

- Side 283 -

...omhandler alene anerkendelsen af erhvervskvalifikationer. Det er herefter ikke i strid med direktivet, at sundhedspersoner, der har fået autorisationsbevis efter reglerne om automatisk anerkendelse, kan fratages autorisationen efter de almindelige regler i autorisationslovens §§ 7-9 for forhold begået i værtslandet. Tvivlen beror derimod på, om det også

Læs på Jurabibliotek