Bøger, som nævner Autorisationsloven § 75

Kommenteret Retsplejelov Bind I - §§ 1 - 223 b (11. udg.)
Forfattere: Jens Røn, Niels Fenger, Lasse Højlund Christensen, Oliver Talevski, Hanne Kjærulff, Ketilbjørn Hertz, Jesper Hjortenberg, Jens-Christian Bülow, Mette Green van de Ven, Michael Kistrup, Nicolai Pii, Ellen Busck Porsbo, Carsten Kristian Vollmer og Mads Bundgaard Larsen
Udgivelsesdato: 18. apr 2024
DJØF Forlag

Til stk. 3. Bortfald af navneforbud

- Side 114 -

...sundhedsfaglig virksomhed. Under sagens behandling ved byretten, hvor tiltalte blev frifundet, var der afsagt kendelse om navneforbud vedrørende tiltalte. Anklagemyndigheden ankede sagen til landsretten, hvor tiltalte blev fundet skyldig og idømt en bøde. Navneforbuddet var også gældende under landsrettens behandling af sagen. Sagen blev indbragt for Høje-

Læs på Jurabibliotek