Bøger, som nævner Autorisationsloven § 74

Bemærk, at § 74 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 74, om det har en betydning.

Benyttelse af medhjælp

- Side 88 -

...være fagligt forsvarlig i det enkelte tilfælde. Medhjælp kan benyttes både vedrørende virksomhed, som efter lovgivningen er forbeholdt en bestemt profession inden for gruppen af autoriserede sundhedspersoner, f.eks. læger, jf. autorisationslovens § 74, og vedrørende virksomhed, som ikke er forbeholdt en bestemt gruppe, f.eks. sygepleje og fysioterapi.

Læs på Jurabibliotek