Bøger, som nævner Autorisationsloven § 74

Bemærk, at § 74 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 74, om det har en betydning.

Beskyttelse af virksomhedsområdet

- Side 125 -

...stk. 3, er retten til at udøve lægevirksomhed forbeholdt personer, som har autorisation som læge, men det er ikke uddybet, hvad der forstås ved »lægevirksomhed«. Der henvises dog til autorisationslovens § 74, som sammen med § 73 afgrænser lovligt kvaksalveri fra ulovligt kvaksalveri, se nærmere kapitel 5 om »Sundhedspersoners rettigheder og pligter«.

Læs på JurabibliotekTildeling af autorisation

- Side 126 -

...sit område. Ud over disse grundlæggende betingelser kan der være særlige krav for de enkelte grupper af sundhedspersoner. Læger skal således have aflagt lægeløftet, jf. autorisationslovens § 27, stk. 1, behandlerfarmaceuter og psykologer skal have en supplerende uddannelse, jf. autorisationslovens § 70e, stk. 1, og psykologlovens § 2, stk. 1, nr. 2.

Læs på JurabibliotekFratagelse af autorisationen på initiativ af Styrelsen for Patientsikkerhed

- Side 140 -

...udøvelse af sit hverv. Autorisationslovens § 7, nr. 1-2, omhandler de situationer, hvor det er sundhedspersonens fysiske tilstand, sygdom eller misbrug m.v., som er årsag til den potentielle fare. Hvis faren skyldes sundhedspersonens forsømmelighed i forbindelse med udøvelse af hvervet, reguleres autorisationsfratagelsen i autorisationslovens § 7, nr. 3.

Læs på Jurabibliotek