Bøger, som nævner Autorisationsloven § 74

Bemærk, at § 74 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 74, om det har en betydning.

Introduktion

- Side 145 -

...at beslutning om, hvem der forsvarligt kan udføre en bestemt opgave, er truffet af en person med faglig indsigt. Den forsøgsansvarlige skal derfor i eksempelvis lægemiddelforsøg eller forsøg, der indebærer blodprøveudtagning være autoriseret som læge. Der følger med delegationen samtidig et ansvar for at føre et vist tilsyn med opgavens udførelse.

Læs på Jurabibliotek