Bøger, som nævner Autorisationsloven § 74

Bemærk, at § 74 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 74, om det har en betydning.

Anvendelsesområde

- Side 113 -

...særlig fare for patienter, jf. § 1, stk. 1. Autorisation meddeles til personer, der har gennemført en nærmere bestemt uddannelse, jf. autorisationslovens § 2, stk. 1. Efter autorisationslovens § 74 er visse former for behandling forbeholdt læger, f.eks. behandlingen af visse smitsomme sygdomme. 230 230. Jf. Helle Bødker Madsen, Sundhedsret, s. 69 ff.

Læs på Jurabibliotek