Bøger, som nævner Autorisationsloven § 73

Kvaksalveri

- Side 151 -

...registrerede alternative behandlere med uddannelse inden for manuel behandling og fysioterapeuter i lighed med kiropraktorer mulighed for at foretage manipulationsbehandling af rygsøjlen. I det følgende gennemgås alene kvaksalveri i forhold til læger. 12 12. Se U 1973.529 H, hvor en fysioterapeut blev idømt dagbøder for medvirken til kvaksalveri.

Læs på Jurabibliotek


Behandler syge (§ 73)

Autorisationslovens § 73 har følgende ordlyd:

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 152 -

...overtrædelse af lægelovens § 24 (nu autorisationslovens § 73), fordi han havde undladt at henvise patienten til en læge, inden han indledte sin behandling. Det viste sig, at patienten led af lungekræft, som medførte døden ½ år senere. 15 15. Se nærmere Anna Murphy og Anne Mette Dons, Autorisationsloven, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2011, s. 284.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 153 -

...overtrædelse af lægelovens § 24, idet han havde tilrådet patienten at erstatte lægeordineret medicin med homøopatisk medicin. Patienten var i behandling med blandt andet hydrocortison for hypofysetumor og forhøjet blodtryk. Patienten fik voldsom diarré, vægttab og svimmelhedsanfald og endte med at falde om i hjemmet og blive hasteindlagt på sygehus.

Læs på Jurabibliotek