Bøger, som nævner Autorisationsloven § 73

Klinisk bistandsydelse

- Side 66 -

...fitnessinstruktøren, der er omtalt i pkt. 2.2. I sagen om fitnessinstruktøren var arten af det udførte arbejde dog klart mere uensartet end i U 1969.667 Ø. Samlet kan man dog konstatere, at retspraksis har fortolket begrebet ”klinisk bistandsydelse” ud over det, der ved en striks sproglig forståelse og efter forarbejderne kan henføres til ”klinisk” bistandsydelse.

Læs på Jurabibliotek