Bøger, som nævner Autorisationsloven § 72a

Tildeling af autorisation

- Side 126 -

...sit område. Ud over disse grundlæggende betingelser kan der være særlige krav for de enkelte grupper af sundhedspersoner. Læger skal således have aflagt lægeløftet, jf. autorisationslovens § 27, stk. 1, behandlerfarmaceuter og psykologer skal have en supplerende uddannelse, jf. autorisationslovens § 70e, stk. 1, og psykologlovens § 2, stk. 1, nr. 2.

Læs på JurabibliotekSærlige krav i forhold til kosmetisk behandling

- Side 131 -

...lovens bemærkninger begrundet i et ønske om at »... aflive myten om en ‘jomfruhinde’, der dækker skedeindgangen og springer ved første samleje«, og forhindre, at der »...udføres kirurgiske indgreb, der medfører og fastholder en fejlagtig opfattelse af kvindens anatomi«. 32 32. Se afsnit 2.2.2 i de almindelige bemærkninger til lovforslag L141/2018.

Læs på JurabibliotekFratagelse af autorisationen på initiativ af Styrelsen for Patientsikkerhed

- Side 140 -

...udøvelse af sit hverv. Autorisationslovens § 7, nr. 1-2, omhandler de situationer, hvor det er sundhedspersonens fysiske tilstand, sygdom eller misbrug m.v., som er årsag til den potentielle fare. Hvis faren skyldes sundhedspersonens forsømmelighed i forbindelse med udøvelse af hvervet, reguleres autorisationsfratagelsen i autorisationslovens § 7, nr. 3.

Læs på Jurabibliotek