Bøger, som nævner Autorisationsloven § 72a

Indledning

- Side 410 -

...forbudt at konstruere en kunstig hymen, jf. autorisationslovens § 72 a. 5 5. Lovbekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven). Det er desuden ulovligt at få udført kvindelig omskæring, da det vil være i strid med straffelovens bestemmelse om kvindelig omskæring (§ 245

Læs på Jurabibliotek