Bøger, som nævner Autorisationsloven § 72a

Bemærk, at § 72a blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 72a, om det har en betydning.

Direkte regulering i lovgivningen

- Side 1085 -

...forsømmelighed ved udøvelse af erhvervet«. Loven indeholder i § 11 særlige regler om domstolsprøvelse. Lignende bestemmelser findes jævnligt i lovgivningen vedrørende personer, hvis erhvervsudøvelse hviler på en offentlig autorisation, beskikkelse eller godkendelse (f.eks. VVS- og elinstallatører, statsautoriserede revisorer og ejendomsmæglere, advokater osv.).

Læs på Jurabibliotek