Bøger, som nævner Autorisationsloven § 6

Fratagelse af autorisationen på initiativ af Styrelsen for Patientsikkerhed

- Side 141 -

...autorisationslovens § 6, stk. 1-2. 51 51. Sundhedspersonen er dog ikke forpligtet til at give oplysninger, hvis der er mistanke om, at vedkommende har begået noget strafbart, og oplysningerne kan medvirke til selvinkriminering, jf. § 10, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 1121 af 12. november 2019 om retssikkerhed ved forvaltningens tvangsindgreb og oplysningspligter.

Læs på JurabibliotekFrakendelse af autorisation under en straffesag

- Side 143 -

...grundlaget for en frakendelse. I en række situationer vil farevurderingen være sammenfaldende. Det er f.eks. tilfældet i situationer, hvor en læge har gjort sig skyldig i aktiv dødshjælp. Her kan der både være fare for misbrug af stillingen og fare for andre mennesker. 55 55. Se f.eks. U 2009.1396 Ø, som er omtalt mere udførligt i teksten ovenfor.

Læs på Jurabibliotek