Bøger, som nævner Autorisationsloven § 5

Sundhed og Jura (3. udg.)
Forfattere: Mette Hartlev, Peter Jakobsen og Katharina Ó Cathaoir
Udgivelsesdato: 15. aug 2022
DJØF Forlag

Skærpet tilsyn

- Side 133 -

...nedenfor i afsnit 11.3). Autoriserede sundhedspersoner, kan således sanktioneres hårdere for ikke at medvirke til sagens oplysning, end andre personer, der udøver sundhedsfaglig virksomhed, jf. autorisationslovens § 5 stk. 2 og stk. 4. Styrelsens beslutning om at iværksætte et skærpet tilsyn kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 14.

Læs på Jurabibliotek