Bøger, som nævner Autorisationsloven § 5

Indledning

- Side 80 -

...afgørelser truffet af Styrelsen for Patientsikkerhed kan dog påklages til Ankenævnet for Tilsynsafgørelser, jf. § 14, stk. 2. Det drejer sig om afgørelser efter § 9 om midlertidig autorisationsfratagelse og midlertidig virksomhedsindskrænkning, § 9 b, stk. 1, om straksforbud, og efter § 10 c, stk. 1, om suspension, jf. nedenfor afsnit 5.7, 6.4 og 11.

Læs på Jurabibliotek»Skærpet« tilsyn med autoriserede sundhedspersoner

- Side 107 -

...almindelige tilsyn med autoriserede sundhedspersoner, jf. autorisationslovens § 5, stk. 1. Mens der ikke i § 5 er fastsat særlige materielle kriterier for at iværksætte tilsynet, kræver § 10 b, at der foreligger en begrundet mistanke om, at en autoriseret sundhedsperson udgør en forringet sikkerhed for patienter på grund af de i bestemmelsen nævnte forhold.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 109 -

...offentligheden. Sundhedspersonen omfattes herefter af forvaltningslovens retssikkerhedsgarantier og må forvente, at der er større sandsynlighed for besøg m.v., mens offentligheden må kunne regne med, at styrelsen rent faktisk holder et ekstra vågent øje med den pågældende. En beslutning om at iværksætte skærpet tilsyn forpligter dermed også styrelsen.

Læs på Jurabibliotek