Bøger, som nævner Autorisationsloven § 43

Sundhedsret (5. udg.)
Forfattere: Helle Bødker Madsen
Udgivelsesdato: 16. aug 2021
DJØF Forlag

Lægers pligter

- Side 135 -

...pligter, som særligt omfatter læger, jf. autorisationslovens §§ 42-45. 31 31.Om forarbejderne til lægeloven, se bl.a. Lægelovskommissionens betænkning. En række af lægelovens bestemmelser er overført til autorisationsloven. Dette gælder også for de bestemmelser, der er behandlet under 2.8. Lægelovskommissionens betænkning har derfor stadig betydning.

Læs på Jurabibliotek