Bøger, som nævner Autorisationsloven § 42

Øjeblikkeligt behov for behandling og iværksættelse af foranstaltninger efter psykiatriloven

- Side 65 -

...behandlingsresultat). § 19 harmonerer med reglen om, at en legal repræsentant aldrig på patientens vegne kan give afkald på livsnødvendig behandling. Reglen må ses i sammenhæng med autorisationslovens § 42 om den første fornødne lægehjælp og straffelovens regler om handlepligt, jf. §§ 250 og 253. § 19 indeholder som nævnt ikke hjemmel til at anvende fysisk magt.

Læs på Jurabibliotek