Bøger, som nævner Autorisationsloven § 42

Lovhjemmel

- Side 204 -

...sundhedslovens § 19. Under de samme omstændigheder kan man behandle en patient under 15 år, hvis det ikke er muligt at vente på, at forældremyndighedsindehaveren kan givet et samtykke til behandling. I sådanne situationer vil lægen normalt også have en egentlig handlepligt, jf. autorisationslovens § 42 og straffelovens §§ 250 og 253 og nærmere i afsnit 4.4.

Læs på JurabibliotekØjeblikkeligt behandlingsbehov

- Side 221 -

Dette svarer til, hvad der i øvrigt må antages at følge af en almindelig nødretsgrundsætning, og bestemmelsen skal ses i sammenhæng med autorisationslovens § 42 og bestemmelserne i straffelovens §§ 250 og 253.

Læs på Jurabibliotek