Bøger, som nævner Autorisationsloven § 42

Frivillig fraskrivelse af autorisation

- Side 139 -

...sig fra pligten efter autorisationslovens § 42, stk. 1, til at yde øjeblikkelig lægehjælp efter begæring. Lægen skal meddele dette til Styrelsen for Patientsikkerhed, som herefter offentliggør, at lægen er ophørt med at fungere som læge, jf. autorisationslovens § 42, stk. 2. I denne situation bevarer lægen sin ret til at bruge den beskyttede titel.

Læs på JurabibliotekBortfald af ret til selvstændigt virke, suspension og ophør af lægevirke

- Side 145 -

...øjeblikkelig lægehjælp efter begæring i medfør af autorisationslovens § 42, stk. 1, kan give Styrelsen for Patientsikkerhed meddelelse om, at vedkommende ikke længere ønsker at virke som læge. Dette har den retsvirkning, at lægen ikke længere vil være omfattet af pligten til at yde øjeblikkelig lægehjælp på begæring, jf. autorisationslovens § 42, stk. 2-3.

Læs på Jurabibliotek