Bøger, som nævner Autorisationsloven § 42

Bortfald af retten til selvstændig faglig virksomhed som følge af alder

- Side 110 -

En læge, der på grund af alder har mistet retten til selvstændigt virke, kan virke i underordnet stilling på sygehus, jf. autorisationslovens § 29, stk. 2. Læger og tandlæger kan efter det fyldte 75. år udskrive recepter til nærmeste pårørende. Lægers hjælpepligt efter autorisationslovens § 42 bortfalder ikke.

Læs på Jurabibliotek