Bøger, som nævner Autorisationsloven § 42

Bemærk, at § 42 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 42, om det har en betydning.

Forvaltningsakter

- Side 237 -

Det må dog antages, at lægers hjælpepligt efter autorisationslovens § 42 fortrænger pligten til at iagttage visse af forvaltningslovens partsregler, f.eks.

Læs på JurabibliotekFaktisk forvaltningsvirksomhed

- Side 246 -

...ikke egnede. 595 595. Jf. Eivind Smith, Retssikkerhet ved offentlig tjenesteyting, s. 107. Det må, som det er nævnt, almindeligt antages, at hjælpepligten fortrænger pligten til at følge bestemte procedureregler, jf. også sundhedslovens § 19, hvorefter reglerne om informeret samtykke må vige, hvis der foreligger et øjeblikkeligt behandlingsbehov.

Læs på JurabibliotekGrænsetilfælde

- Side 258 -

...eksempel kunne finde anvendelse ved beslutninger om tvangsindlæggelse, som principielt er omfattet af afgørelsesbegrebet. 628 628. Jf. Jens Garde, Carl Aage Nørgaard, Karsten Revsbech, Forvaltningsret, Sagsbehandling, 6. udgave, s. 235. Forvaltningslovens partsrettigheder har altså i første række betydning i forbindelse med planlagt (elektiv) behandling.

Læs på Jurabibliotek