Bøger, som nævner Autorisationsloven § 41

Sundhed og Jura (3. udg.)
Forfattere: Mette Hartlev, Peter Jakobsen og Katharina Ó Cathaoir
Udgivelsesdato: 15. aug 2022
DJØF Forlag

Bemærk, at § 41 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 41, om det har en betydning.

Særlige krav til lægers efteruddannelse og betegnelser

- Side 129 -

...stofmisbrugere med euforiserende stoffer i forbindelse med indlæggelse. Endelig er det ifølge psykiatrilovens § 22, stk. 2, kun tilladt at udføre psykokirurgiske indgreb, når indgrebet forudgående er godkendt af et særligt lægeråd, der nedsættes af Sundhedsstyrelsen. Dette er en tilladelse til selve indgrebet og ikke en tilladelse knyttet til lægen.

Læs på JurabibliotekBegrænsning af lægers og tandlægers ordinationsret

- Side 137 -

...læger, som enten selv har udviklet et misbrug af afhængighedsskabende stoffer, eller som ordinerer sådanne stoffer til deres patienter på en uforsvarlig måde. I stedet for at afvente, at forholdene bliver så uforsvarlige, at der er grundlag for en autorisationsfratagelse, kan man på baggrund af disse bestemmelser skride ind på et tidligere tidspunkt.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Autorisationslovens §§ 35-41 og § 51 giver overordnet Styrelsen for Patientsikkerhed de samme muligheder, som er beskrevet i de foregående afsnit; nemlig en mulighed for henholdsvis at udstede et påbud over for sundhedspersonen og indskrænke vedkommendes lægefaglige virksomhed i forhold til ordination af afhængighedsskabende stoffer.

Læs på Jurabibliotek