Bøger, som nævner Autorisationsloven § 35

Sundhedsret (5. udg.)
Forfattere: Helle Bødker Madsen
Udgivelsesdato: 16. aug 2021
DJØF Forlag

Lægers ordination af afhængighedsskabende lægemidler

- Side 138 -

...1. Dette gælder også for lægens personlige forbrug, jf. § 35, stk. 2. Styrelsens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 35, stk. 4. I vejledning nr. 9523 af 19. juni 2019 om ordination af afhængighedsskabende midler, afsnit 2.1.7, er det fastsat, hvad der i lovens forstand forstås ved afhængighedsskabende lægemidler.

Læs på Jurabibliotek