Bøger, som nævner Autorisationsloven § 25a

Sundhedsret (5. udg.)
Forfattere: Helle Bødker Madsen
Udgivelsesdato: 16. aug 2021
DJØF Forlag

Journalføring

- Side 130 -

...autorisationslovens § 25 a, stk. 1, driftsherren at organisere behandlingsstedet på en sådan måde, at sundhedspersoner er i stand til at overholde journalføringspligten og andre pligter vedrørende journalføring. Journalsystemet skal være indrettet, så journaloplysningerne er tilgængelige for sundhedspersoner på en sådan måde, at de i nødvendigt omfang kan an-

Læs på Jurabibliotek